อาจารย์เจริญ ยธิกุล ท่านเป็นผู้ทำการอบรมและสอน ให้กับองค์กรและคริสตจักร เกี่ยวกับบำบัดเยียวยา ปลดปล่อย และการเผยวจนะ ท่านจบการศึกษาเรื่องการบำบัดเยียวยาและการเผยวจนะจากสถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ www.James7.info เกิดจากความตั้งใจส่วนตัวของท่าน ที่ต้องการจะเผยแพร่และให้ความรู้ในด้านนี้ ซึ่งทาง 477internet ได้รับโอกาสให้จัดทำและดูแลเว็บไซต์นี้ให้กับท่าน

james7-wordpress