ข้อมูลเกี่ยวกับ 477internet.com

477internet.com เริ่มเปิดตัวเมื่อต้นเดือน มกราคม 2553 (2010 JAN)

การดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วย

1) สอน ฝึกอบรม ให้ความรู้ในการทำเว็บไซค์ ทั้งส่วนตัว องค์กร และหมู่คณะ

2) ธุรกิจการจัดสร้างเว็บไซค์ ให้แก่บุคคล องค์กร บริษัทฯขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

3) ธุรกิจให้บริการดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา เว็บไซค์

4) ธุรกิจการถ่ายทอดสดภาพและเสียง จากงานสัมมนา งานฝึกอบรม และกิจกรรมอื่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้ชมสามารถดูการถ่ายทอดสดนี้ผ่านอินเตอร์เน็ตจากที่ใดก็ได้

5) ธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ หรือเกี่ยวข้องกับ อินเตอร์เน็ต

 

ความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ก่อตั้ง 477internet.com

1) เราเป็นคริสเตียน และเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า และเราดำเนินชีวิตอยู่บนแนวทางพื้นฐานของความเชื่อแบบคริสเตียน

2) เราเชื่อว่าการดูแลคนยากจน หญิงหม้ายและลูกกำพร้า เป็นหน้าที่ของเราที่พระเยซูคริสต์ให้เราเป็นผู้กระทำ

3) งานทุกอย่างที่เราทำ เราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

4) เราถวายมอบธุรกิจที่เราทำทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า