ผู้สอนทำเว็บไซต์ wordpress, joomla

สอน WordPress , Joomla ,

Dreamweaver  การทำ SEO ฯลฯ

ชื่อ : ฉัฐพนธ์  ชีวะธนาเลิศกุล (55 ปี)

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (รุ่น20 ปีที่จบ 2528)  สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทำงาน : ทำงานอยู่ในแวดวงวิศวกรรม แล้วผันตัวเองมาทำธุรกิจกับเพื่อนๆ มีส่วนรับผิดชอบในการขายและการตลาด ซึ่งในด้านการตลาดนี้เอง ทำให้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในแวดวงอินเตอร์เน็ต การทำเว็บไซค์ และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบกับมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความชอบส่วนตัวในด้านนี้ จึงได้ใช้เวลาในช่วงหลังๆ ศึกษาด้านนี้มากขึ้น

ปัจจุบัน :

1. ทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต (ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต www.477internet.com)

2. เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ

– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SIIT)

– ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. สอนอบรมให้ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต ให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ  อาทิ Cristalla Co., Ltd ไทยโพสต์  คลินิกทันตกรรม โลตัสสกายเทรน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ฯลฯ

4. เป็นอาจารย์สอนพิเศษทางการสร้างเว็บไซต์ ให้กับสถาบันและโรงเรียนสอนทางด้านคอมพิวเตอร์  มีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานและบุคคล มากกว่า 500 ครั้งในเจ็ดปีที่ผ่านมา

5. เป็นอาจารย์สอนพิเศษ Dreamweaver , Joomla , WordPress ที่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 3D Dsign Center (ลาดพร้าว)

6. เป็นนักเขียนกิตติมศักด์ คอลัม Social Technology ในนิตยสาร The District

7. ที่ปรึกษา ทางด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทฯต่างๆ

————————————————————————————————————-

สอน WordPress , Joomla

ชื่อ : แท็ป ทศวัชร์ (27 ปี)

การศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  (Information Engineering) สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ  (Information Engineering) สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง