ท่านสามารถนำ font ภาษาไทย มาใส่ในเว็บที่ทำด้วย wordpress ได้แล้ว ด้วยวิธีง่ายๆ โดยติดตั้ง plugin เพิ่มไป 1 ตัว

Plugin ที่ว่า ชื่อ Seed Font ทำโดยคนไทย โดยสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วที่

Seed Fonts

seed-fonts

หลังจากติดดั้งแล้ว จะมีเมนูอยู่ที่ Appearance

seed-fonts-01

เข้าไปเซ็ตค่าต่างๆ ตรง heading ตามลูกศรชี้

seed-fonts-02

และเข้าไปเซ็ตค่าต่างๆ ตรง body ตามลูกศรชี้

seed-fonts-03

กด Save Changes จากนั้นไปดูหน้าเว็บ ท่านก็จะได้ font สวยๆ ไว้ใช้หน้าเว็บ