ผู้สอน Photoshop

สอน Photoshop
ชื่อ : แน็ตตี้ ปณตพร (25ปี)
การศึกษา : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย