คอร์สนี้เราสอนเป็นกลุ่ม หลักสูตรคล้าย W1 แต่เนื่องจากเรียนรวมเป็นกลุ่มจำนวนมาก จะไม่สามารถ ที่จะจัดการเฉพาะเจาะจงเป็นรายๆได้ แต่จะใช้วิธีสอนแบบปูพื้นฐานแบบมาตรฐานให้เป็น step by step เหมาะสำหรับการปูพื้นฐานเบื้องต้นและนำไปประยุกต์ใช้เอง ต่อไป

หลักสูตรนี้ ใช้เวลา 2 วันๆละ  4  ชม. รวม 8 ชม.  ค่าอบรม 4,900 บาท 10 ท่านต่อรอบ

สถานที่เรียน | จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปิดรอบต่อไป