หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว จ้างทำมาโดยใช้โปรแกรม wordpress ในการทำเว็บไซต์ให้ ทางผู้บริหารขององค์กรอยากให้พนักงานของตัวเอง หรือตัวเองสามารถที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ระบบเว็บไซต์ของบริษัทได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้นอกจะประหยัดในการจ้างแก้ไขแล้ว ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

อนึ่ง การเรียน ผู้เรียนจะต้องแจ้งล่วงหน้าและส่งรายละเอียดเว็บของตนเองที่ต้องการดูแล มาให้ผู้สอนศึกษา โครงสร้าง Theme และ plugin ก่อนเรียน เนื่องจาก theme และ plugin ต่างๆ มีจำนวนมาก แต่ละเว็บอาจเลือกใช้ไม่เหมือนกัน จึงต้องดูรายละเอียดในส่วนนี้ก่อน อย่างน้อย 7 วัน

หลักสูตรนี้ ใช้เวลา 1 วัน  5  ชม.  แต่ผู้สอนต้องใช้เวลาในการศึกษาก่อนสอนอีกระยะหนึ่ง จึงมีอัตราสูงกว่าคอร์เรียน 1 วันตามปกติ โดยค่าอบรมอยู่ที่ 6,900 บาท


ผู้สอน

ผม(ฉัฐพนธ์) สอนสดเอง ทุกคอร์ส ทุกชั่วโมง ครับ ผมใช้ภาษาง่ายๆ ให้คนทั่วไป, เจ้าของธุรกิจ, คนที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ เข้าใจได้

  • การันตรีจากการสอนเป็นร้อยๆครั้ง
  • ลูกศิษย์ที่นำไปใช้งานจริงมากมาย
  • สอนจากประสบการณ์การทำเว็บของตัวเอง
  • จากการทำงานด้าน internet marketing ในองค์กรใหญ่
  • จากการหารายได้จากอินเตอร์เน็ต
  • จากการเป็นที่ปรึกษาทางด้านนี้
  • และประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 20 ปี

สถานที่เรียน

ท่านสามารถเดินทางมาเรียนที่ออฟฟิตผู้สอนได้ที่

99/23 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park) ชั้นที่ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8866-062 , 08-6060-4030

สถานที่เรียนสะดวกสบาย มีหลายขนาดตามจำนวนผู้เรียนครับ  หรือให้เราไปสอนที่ บ้าน ที่ office ของท่านก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด